Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc červen

Český jazyk

1) čtení

- čtení textů z učebnice Už čteme a píšeme sami 2 a čtení doplňkových textů

- reprodukce jednoduchého příběhu, čtení s porozuměním

- zkvalitňování techniky čtení

- čtení se správnou intonací

- individuální docvičování čtení

 

2) psaní

- posilování správných hygienických návyků při psaní

- psaní písmen malé a velké abecedy - písanka 3

- diktáty probraných písmen, krátkých slov a vět

- přepis a opis písmen, slov a vět s probíranými písmeny

- autodiktát

- formulace a zápis krátkého pozdravu z prázdnin

 

Matematika

1) aritmetika

- úlohy typu "o několik více / o několik méně", "o kolik více? / o kolik méně?"

- počítání se třemi čísly

- finanční gramotnost - hra (nakupování s maketami peněz)

- doplňkové logické úlohy

- opakování a procvičování probraného učiva

- individuální docvičování učiva

- rozšiřující učivo, nácvik sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

 

2) geometrie

- didaktické hry na posilování prostorové představivosti

 

Prvouka

- zaměstnání dospělých

- volný čas - zájmy a záliby

- léto v přírodě - rostliny, živočichové

- bezpečné chování v přírodě během letních prázdnin